3 câu hỏi để hiểu về bản chất mỗi vấn đề trong cuộc sống

  1. Tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào ?
  2. Đối tượng tôi tiếp xúc đang diễn ra như thế nào ?
  3. Phản ứng của tôi như thế nào ?

Quan trọng nhất là nhận biết được TÂM mình đang phản ứng như thế nào.

Không ngăn chặn tâm phản ứng mà là luôn nhận biết phản ứng dù buồn vui thích ghét. Nhận diện là bước đầu của triệt tiêu phiền não.

3 bước tuy ngắn gọn, nhưng ngẫm sâu và thực hành mới hiểu được giá trị.

Nhận diện thì không chỉ bằng đôi mắt, mà cần bằng một cái tâm không xao động. Cứ hình dung lòng mình như một tấm gương, gương mờ gương vỡ thì khó phản chiếu đúng sự thật.

Nhiều thiền sư theo dõi tiến trình tâm theo hơi thở, hoặc qua các dòng cảm thọ, và cần nhiều năm tu tập. Dĩ nhiên đó là vì các vị đó theo nghề tu chuyên-nghiệp, với chúng ta, trong cuộc sống thường nhật thì có thể ứng dụng bằng việc tạo dựng một lối sống đúng với nhịp tim của mình. Không vội vàng nhưng cũng chẳng dừng lại. Khoan thai và bình tâm nhìn mọi sự. Và gắng làm gì cũng biết tại sao ta lại làm việc đó? Hay bất cứ một sự kiện gì xảy tới cũng mở đường cho Chánh Niệm quan sát ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

https://study.edu.vn/,https://giasumontoan.net/,https://bdsvinhphuc.com.vn,https://shoponline.com.vn/,https://toathuocdongy.com/