Hai phẩm chất của một lãnh đạo đích thực

Uy và Ân. Power & Love

Uy: Uy không tới từ việc tôi trả lương cho anh, hay vì tôi nhiều tuổi hơn anh. Uy đến từ năng lực và tài năng. Uy chính là Inner Power – Nội Lực, từ Giới – Định – Tuệ

  • Giới: đúng giờ, đúng quy định
  • Định: điềm tĩnh
  • Tuệ: Chánh Niệm

Đỉnh cao của Chánh Niệm chính là Tuệ. Khi có Tuệ, Leader nhận ra rằng: Phi Kinh tế chính là Kinh Tế.

Phi Kinh Tế là dành thời gian cho gia đình, cho thiền.

“Trong ấm ngoài êm”, ai giàu có bền vững đều hiểu giá trị của gia đình.

Khi có tuệ, người chủ doanh nghiệp nhận ra rằng, mọi tiền tài đều thuộc về đất trời.

Từ đây, hãy cùng tư duy:

  • Ta nên bắt đầu học làm từ thiện như thế nào ?
  • Ta nên tập trung vào KPI hay tinh thần làm việc ?

Bên cạnh Nội Lực, người lãnh đạo cũng cần quan tâm tới việc quan tâm để tạo dựng niềm tin nơi người khác.

Nếu người lãnh đạo làm được 4 điều sau thì niềm tin của đồng nghiệp sẽ gia tăng:

  • Bố thí: luôn biết cho đi trước
  • Ái Ngữ: luôn biết nói lời tốt, và chân thật
  • Lợi Hành: Lãnh đạo luôn ăn sau cùng, hoặc ít nhất là ngang bằng
  • Cộng Sự: Luôn chia sẻ công việc và hiểu thách thức của nhân viên

Uy và Ân. Power & Love là thế.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

https://study.edu.vn/,https://giasumontoan.net/,https://bdsvinhphuc.com.vn,https://shoponline.com.vn/,https://toathuocdongy.com/