Lãnh Đạo Chính Mình

Sau khoá thiền 3 ngày cùng thiền sư Minh Niệm tại An Lạc Ecofarm Hòa Bình, Hiệp ghi chép + suy ngẫm cả thảy trên 28 trang nhật ký.

Là 1 coach về tư duy hệ thống cho chủ doanh nghiệp, Hiệp thấy nhiều anh chị lãnh đạo đang bắt đầu quan tâm tới Văn Hoá Thiền trong doanh nghiệp và Chánh Niệm trong việc lãnh đạo bản thân, nên mong muốn được viết và cũng là dịp quan sát lại những kiến thức của mình. 12 chủ đề như sau:

1. Những phẩm chất của 1 lãnh đạo đích thực
2. Đâu là 3 câu hỏi nên tự đặt ra cho bản thân để quan sát được bản chất khi mỗi sự kiện tới?
3. Đâu là 4 bước chuyển hoá phiền não, vai trò của Chánh Tư Duy và Chánh Niệm?
4. Cách tạo động lực mạnh mẽ hơn trong thiền tập
5. Hiểu đơn giản thế nào về Tham Sân Si theo ngôn ngữ đời thường ?
6. Đối mặt với sự Yêu Ghét và định vị chủ quyền cho bản thân
7. Hiểu cơ bản về thế giới im ắng của những người trầm cảm
8. Tư Duy Hệ Thống và Thiền trong Chánh Niệm
9. Nội Lực tới từ đâu?
10. Suy Nghĩ và Chánh Niệm khác gì nhau?
11. Posion Food – Thực phẩm độc hại cần tránh cho tâm hồn
12. Văn hoá Thiền đưa vào doanh nghiệp nên triển khai theo các bước nào?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *