Category: Lương


  • BIẾT NÓI THÊM MỘT LỜI “CẢM ƠN”

    Sáng ra chợ, mua quà sáng xong tôi thường hay nói với họ “Cảm ơn”. Cứ thành lệ, ngày nào tôi cũng gặp họ và nói “cảm ơn” mỗi khi trả tiền.Lần đầu họ nghe họ lạ, lần hai họ nghe họ vẫn im lặng, lần ba họ cũng có thể chỉ ‘vâng dạ” thôi. […]

No posts were found.