Danh mục bài viết về sức khoẻ tinh thần

 1. Overthinking https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02nH1u78VF8DsuFcSpGKL1zx931w6axWTfk7UHY8it3Z5HHTnd3iuyhDdaTMUnr9hMl
 2. Thất bại. Chỉ là chưa thành công https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02prR4nNxw8geKnCYPCUEC8gWRVgvZMnSt7zFSSyBmR5kBAFyYefXuqkBYhJKT8ySGl
 3. Khơi dậy ý chí https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02W6MZuCYKng9VUqy9c7P6u35CCbcLa12Fr1b1tp2EdqRfrwbGrgt7aoVvFHufjom2l
 4. Vì sao có những tư duy sau hàng ngàn năm vẫn đúng?
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=6299234660088194&set=a.6292778264067167
 5. Trân quý thời gian
  https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid0dtvViH4YPBP57xqBEg48hap7WgbuzAPkTUoiAQkrDtMSZ4Ccs2uLHAeHp18oD6sXl
 6. Đừng đợi khát nước mới đi đào giếng
  https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02xGp4yrjdzx3XCHqrLzZt9wus28Af36dQ5vnNj2pREGyWz3rgUiEdPms947h89z9Gl
 7. Tôi nghĩ ai cũng có lúc như John Wick
  https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02t3kBQJkUaRQ3CntbVqwop2qPjnPYe7JZGDTRkBP895Nik1UZXPfcdgjvpAGaGZKql
 8. Bạn nghĩ gì khi nghĩ về Hạnh phúc?
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=6762986063713049&set=a.6292778264067167
 9. Bình tĩnh sống
  https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid0wzDMhWZAABrVspamPdP4c9PCtS9vsEQWyRadc81P6hUFSSf5wArJx7unhm85g21dl
 10. Để Không Mâu Thuẫn với Người Khác
  https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/4450057365005942

Danh mục bài viết về Tư duy hệ thống
1. Tư Duy Hệ Thống | GS. Phan Văn Trường giải thích đơn giản qua kinh nghiệm 40 năm quản trị: https://www.youtube.com/watch?v=VWKmU1jN-Ec
2. Hiểu Tư Duy Hệ Thống đơn giản qua câu chuyện Thầy Bói Xem Voi
https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid0Eu2ihf69SN9Le3aVujgSaUN7NehFqyC534mMrFZVARZuWLMJTeaTMt23fb79DWyil
3. Cốt lõi của Tư Duy Hệ Thống: https://www.youtube.com/watch?v=296YlYyju2w
4. Tư Duy cuộc sống như một hệ thống
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6762986063713049&set=a.6292778264067167
5. Một thái độ cần thiết trong tư duy hệ thống
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6106577152687280&set=a.6106577962687199
6. Một công ty, tổ chức có thể là một hệ thống. Hoặc không
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6261686587176335&set=a.6106577962687199
7. Nguồn tư liệu phong phú về Tư Duy Hệ Thống cho lãnh đạo, quản lý: https://thesystemsthinker.com/
8. Khoá học “Tư Duy Hệ Thống” từ một trong những nơi khai sinh ra Tư Duy Hệ Thống thế giới – Trường Đại học Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT) ở Hoa Kỳ: https://learn-xpro.mit.edu/system-thinking
9. Các khoá học Coaching Tư Duy Hệ Thống đầu tiên và hiện tại là duy nhất tại Việt Nam: https://luongtienhiep.com/2021/03/13/coaching-tu-duy-he-thong/
10. Người Thầy đầu tiên về Tư Duy Hệ Thống của tôi: https://www.researchgate.net/profile/Chao-Ying-Shen

Danh mục bài viết về Coaching (Cốt Chinh) & Học tập suốt đời (Lifelong- Learning)
1. Hạnh phúc để Thành Công
https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/4337517652926581:0
2. 5 câu hỏi self-coaching dành cho sáng sớm thức dậy
https://luongtienhiep.com/2023/01/03/5-cau-hoi-self-coaching-danh-cho-sang-som-thuc-day/
3. Coaching và Chat GPT
https://luongtienhiep.com/2023/04/16/coachingvachatgpt/
4. Cốt Chinh: Ghi chép tản mạn
https://luongtienhiep.com/2021/04/20/cot-chinh/
5. Coaching (Cốt Chinh) & Tư Vấn Truyền Thông
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6122016487810013&set=a.6106577962687199
6. Ba điều tôi nghĩ về việc học: https://www.facebook.com/luongtienhiep/posts/pfbid02Dit9oCsiYTFCMNq66kvTabSXiGm4NBbEe3YZeFcAgjBb5SmXUqreXCb6pvBuX6ztl#
7. Tâm Sự Cốt Chinh
https://www.facebook.com/photo?fbid=3751001858244833&set=a.3333669769978046
8. Chưa là ai và cũng chưa làm được gì
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5232652340079770&set=a.2732025050142524
9. Tổng hợp một số bài viết khác về Coaching https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3333669769978046&type=3
10. Tổng hợp một số bài viết khác về Lifelong Learning:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2732025050142524&type=3