Nội Lực tới từ đâu?

Tôi khi trước là một người ưa ngoại lực. Làm Truyền Thông mà, nên cứ phải cập nhật xu hướng, rồi để ý dư luận, quan sát cảm xúc của người khác … Ngành tôi học là PR – Quan hệ công chúng, nghĩa là phải biết cách tạo dựng và duy trì mối quan hệ với đủ các thành phần khác nhau trong xã hội, giả dụ làm PR cho doanh nghiệp thì bạn phải biết hài hòa tất thảy quan hệ nội bộ giữa nhân viên, với khách hàng, với đối tác, với các cơ quan nhà nước, với cộng đồng nói chung …

Đấy, toàn là đi tìm cách để chiều lòng người khác, chứ có ai bảo là phải truyền thông với chính mình đâu, trong khi đó là công việc đầu tiên mà cũng là quan trọng và thường trực nhất.

Gãy kết nối với bản thân thì nghĩ cũng chẳng thông suốt, nói dài nói dai nói dại và làm cũng khó tới nơi tới chốn. Tôi trải và nghiệm thế.

Vậy nên, với tôi, đơn giản Nội Lực là biết Truyền Thông với Chính Mình, hay nói cách khác là Nghĩ Thật, Nói Thật và Làm Thật, với bản thân mình trước hết.

Đối chiếu trong quan điểm của Thiền Hiểu Biết, thì Nội Lực là tự biết quan sát bản thân trên ít nhất 3 khía cạnh là Giới, Định và Tuệ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

https://study.edu.vn/,https://giasumontoan.net/,https://bdsvinhphuc.com.vn,https://shoponline.com.vn/,https://toathuocdongy.com/