Cách tạo động lực mạnh mẽ hơn trong thiền tập

Chỉ có 2 cách,

1 là nếm trải thêm khổ đau

2 là thiên bẩm nhận ra cần thực tập thiền càng sớm càng tốt.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

https://study.edu.vn/,https://giasumontoan.net/,https://bdsvinhphuc.com.vn,https://shoponline.com.vn/,https://toathuocdongy.com/