Chỉ có 2 cách,

1 là nếm trải thêm khổ đau

2 là thiên bẩm nhận ra cần thực tập thiền càng sớm càng tốt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *